Category Archives: Chiến lược Quốc phòng

Chiến lược Quốc phòng Việt Nam nhìn từ khía cạnh một quốc gia lục địa hướng biển

Nguyễn Thế Phương, “Vietnam’s Defense Strategy: A Maritime-Oriented Continental Perspective”, The Diplomat, 10/05/2024 Biên dịch: Viên Đăng Huy | Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương Trong bối cảnh Việt Nam đang ngày càng hướng ra biển, làm thế nào để Việt … Continue reading

Posted in Chiến lược Quốc phòng | Leave a comment