Category Archives: Quản lý kinh tế

‘Đừng để chuyện đã rồi’

Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú Nhiều vụ việc ở những ngành quan trọng khi chuyện xảy ra rồi mới đi khắc phục hậu quả thì đã quá muộn, làm tổn hại tài sản của nhà nước, của cải … Continue reading

Posted in Quản lý kinh tế | Leave a comment