Category Archives: Rừng VN

Diện tích rừng bị mất ở Việt Nam trong 20 năm qua: Sốc!

Nguyễn Ngọc Huy Ảnh: Nguyễn Ngọc Huy Các bản đồ vệ tinh được chụp liên tục từ năm 2000 đến nay và sử dụng phương pháp tách các lớp ảnh, chạy time-lapse thì không thể không sốc với diện tích … Continue reading

Posted in Rừng VN | Leave a comment