Category Archives: Thiện nguyện tài phiệt

Chế độ tài phiệt và dấu hiệu của nền “thiện nguyện tài phiệt” tại Việt Nam

Khi các nhà tài phiệt đổ tiền ra để “giúp đời”. Vincente Nguyen Sẽ có người cho rằng tiền của người ta, người ta đã mang ra giúp xã hội thì còn ý kiến gì. Tuy nhiên, việc đẩy tiền … Continue reading

Posted in Thiện nguyện tài phiệt | Leave a comment