Category Archives: Cây xanh thành phố

Thư đề nghị khẩn cấp ngừng triển khai và công bố thông tin dự án di dời cây xanh tại HÀ NỘI

Kính gửi:  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI        SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI Chúng tôi là những quỹ, tổ chức phi chính phủ, cá nhân yêu môi trường và luôn mong muốn đóng góp, xây … Continue reading

Posted in Cây xanh thành phố | Leave a comment