Category Archives: Khắc phục án tử

Đến tận cửa tử mới xùy đô la (1)

BBC Tiếng Việt Nói về việc kiên cường bám lấy 3 triệu đô la nhận hối lộ của Phạm Nhật Vũ cho đến tận phút cuối cùng, “một đô cầm chắc, một cắc không thò” thì Nguyễn Bắc Son và … Continue reading

Posted in Khắc phục án tử, Quan chức cộng sản, tham nhũng, Vụ AVG | Leave a comment