Category Archives: Phóng sanh

“Sư”, “Đại chúng” và “Phóng sinh”

Mạc Văn Trang “Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn Cho nên quân nó dễ làm quan” (Tản Đà, 1928) Xin phép chép theo Cụ Tản Đà: Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn Cho nên quân nó dễ làm … Continue reading

Posted in Cúng dường, Phật giáo dưới chế độ cộng sản, Phật tử, Phóng sanh | Leave a comment