Category Archives: Quyền lực

Quyền lực & Sách vở

Huy Đức 16-5-2024 Omega vừa gửi tặng tôi hai cuốn sách quý, Leadership của Henry Kisssinger và Hiến Pháp Mỹ Được Làm Ra Thế Nào của Nguyễn Cảnh Bình. Kissinger thì ở nơi nhiều người ghét ông nhất người ta … Continue reading

Posted in Huy Đức, Quyền lực, Tam quyền phân lập | Leave a comment

Dân chủ và Quyền lực

Triệu Tử Long Đời người có hạn và ai cũng có riêng tư, lòng tham, sự thiên vị, nể nang… Lấy cái gì bảo đảm rằng người này “liêm khiết”, lấy “đức” trị dân ? Lấy con chuột ra khỏi … Continue reading

Posted in Dân chủ, Quyền lực | Leave a comment

Quyền lực và bầu cử

Nguyễn Đình Cống Trong NQ của ĐCSVN về cán bộ có nội dung chống lại những người có tham vọng quyền lực và chạy chức chạy quyền (gọi chung là tham quyền). NQ yêu cầu loại bỏ ra khỏi cơ … Continue reading

Posted in Bầu cử, Quyền lực | Leave a comment

Hàng rong và chính trị của đường phố

Nguyễn Quốc Tấn Trung Ảnh: Pinterest/Chưa rõ nguồn. Hàng rong (street vendor) là một đặc sản của nền kinh tế cá thể và hộ gia đình. Di động và uyển chuyển, hàng rong là nguồn sống của một bộ phận … Continue reading

Posted in Hàng rong, Quyền lực, Quyền lực đảng | Leave a comment

Báo “Phụ Nữ TP” như đang tứ bề thọ địch!

Trương Quang Vĩnh 3-10-2019 Báo chí cách mạng Việt Nam từ lâu đã không còn phục vụ cho độc giả, mà phục vụ cho các doanh nghiệp cá mập và chế độ độc tài đảng trị, qua đó, phục vụ … Continue reading

Posted in báo chí, Nhóm lợi ích, Quyền lực | Leave a comment