Category Archives: Khen thưởng

Cần truy cứu các loại Hội đồng Khoa học, Hội đồng Khen thưởng và cấp danh hiệu Bộ máy CS

Chu Mộng Long Đại án Việt Á và Chuyến bay Giải cứu có thể xem là một cuộc chiến tổng tiến công đại dịch trong một đại dịch. Những kẻ lợi dụng đại dịch Covid để hút xương hút tủy … Continue reading

Posted in Bộ máy CS, Khen thưởng | Leave a comment