Category Archives: Tầng lớp tinh hoa

Tham nhũng, bệnh thành tích, hư danh do đâu mà ra?

Trương Quang Đệ Hiện nay những tật xấu nói trên đã thành mãn tính, làm xói mòn niềm tin của dân chúng về đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn. Hình như mọi nơi mọi cấp đều … Continue reading

Posted in Tầng lớp tinh hoa, Đạo đức xã hội | Leave a comment