Category Archives: Cách mạng Dù Vàng

Hong Kong – Cách Mạng Dù Vàng đã chìm vào quên lãng?

Nguyễn Tiến Cường Cuộc Cách mạng Dù Vàng ở Hong Kong, 2014 Hơn 9 năm đã trôi qua kể từ khi những chiếc dù đầu tiên được giương lên trước tòa nhà Hội đồng Lập pháp Hong Kong ở công viên Thiêm Mã vào … Continue reading

Posted in Cách mạng Dù Vàng, Hong Kong | Leave a comment