Category Archives: Bao cấp quyền lực

Thời cung oán

Phạm Đình Trọng Trân trọng gửi đến bạn đọc xa gần bài viết tâm huyết của nhà văn Phạm Đình Trọng, mặc dầu quan điểm và văn phong trong bài không thể hiện chính kiến của Bauxite Việt Nam 1. … Continue reading

Posted in Bao cấp quyền lực, quan chức | Leave a comment