Category Archives: Dân sinh

Nhức nhối di cư tự do: Những phận người lầm lũi

Những buôn làng của người di cư tự do từ miền núi phía Bắc vào vẫn đối mặt với nạn tảo hôn, đông con. Tư tưởng gả con để có nơi nương tựa, đẻ nhiều có người làm rẫy khiến … Continue reading

Posted in Dân sinh | Leave a comment

Từ Dân Trí đến Dân Khí (Ý nghĩa của bản Kiến nghị Bauxite 12-4-2009)

Mai Thái Lĩnh Bắt nguồn từ bản Kiến nghị xin ngừng khai thác bauxite ở Tây Nguyên gửi lên Quốc hội, Chính phủ và Trung ương ĐCSVN với 6 đợt, hơn 3000 người từ khắp nơi, trong nước ngoài nước … Continue reading

Posted in Dân khí, Dân sinh, Dân trí | Leave a comment