Category Archives: Quản lý dân cư

Thuận lợi hơn nhưng cho ai?

(KTSG) – Chính sách ra đời sau về nguyên tắc phải thuận lợi hơn, hiệu quả hơn, thông suốt hơn chính sách mà nó thay thế. Về phương diện này, chính sách quản lý dân cư bằng cơ sở dữ … Continue reading

Posted in Quản lý dân cư | Leave a comment