Category Archives: Trí thức người Việt quốc gia

Những người Việt Nam quốc gia

Huy Đức Năm 2005, khi đến “vùng D.C.” học về chính sách công, một Tham tán Công sứ của Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ giới thiệu tôi gặp GS Nguyễn Mạnh Hùng. Nhiều lần, hai cha con tôi … Continue reading

Posted in Trí thức người Việt quốc gia | Leave a comment