Category Archives: Tham vọng Trung Quốc

Trung Quốc bẻ cong lịch sử có chọn lọc để phục vụ tham vọng lãnh thổ

Frederik Kelter, “China Is Selectively Bending History to Suit Its Territorial Ambitions,” Foreign Policy, 18/03/2024 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Việc Bắc Kinh không sẵn lòng từ bỏ một số yêu sách cụ thể cho thấy còn nhiều mối đe dọa … Continue reading

Posted in Tham vọng Trung Quốc, Trung Quốc | Leave a comment