Category Archives: Quản lý AI

ChatGPT trên tiến trình cá nhân hóa

Nguyễn Vũ  (KTSG) – OpenAI, cha đẻ của ChatGPT vừa giới thiệu chức năng giúp người dùng có thể tạo ra con chatbot AI cá nhân hóa cho riêng mình, gọi là các GPT.  Có thể chia lịch sử phát triển … Continue reading

Posted in AI, Kiểm soát vũ khí trí tuệ nhân tạo, Quản lý AI | Leave a comment