Category Archives: Công an Việt Nam trong chế độ độc tàiị

Một quốc gia không thể phát triển trên sự sợ hãi

Huy Đức “Xem phim chưởng, thì một đôi đũa, một lá bài, trong tay cao thủ cũng có thể trở thành vũ khí. Nếu tư duy “quy đồng” [mọi người là tội phạm] thì có lẽ, có ngày chúng ta … Continue reading

Posted in Chế độ công an trị, Công an Việt Nam trong chế độ độc tàiị | Leave a comment