Category Archives: Truyên truyền cộng sản

Tại sao báo “Tuổi trẻ” lại có thể cho đăng và vào hùa với một kẻ đạo đức giả?

Lưu Trọng Văn Cách đây một tuần lễ trang BVN đã có bình luận về việc này. Đọc lại chúng tôi vẫn thấy không thể thay đổi hay thêm bớt một câu một chữ nào, dù rằng vứa mới có … Continue reading

Posted in Báo chí đảng, Truyên truyền cộng sản | Leave a comment