Category Archives: Trách nhiệm Nhà nước

Đảng và Chính phủ Việt Nam phải xin lỗi người dân về vụ “Chuyến bay giải cứu”

Quốc Phương, cộng tác viên RFA Tiếng Việt từ London 24-07-2023 Để xảy ra đại án nghiêm trọng ‘Chuyến bay giải cứu’ mà tòa sơ thẩm ở Việt Nam đang nghị án trong tuần này, hay vụ Que thử Việt … Continue reading

Posted in Lòng dân, Trách nhiệm Nhà nước, Vụ án Chuyến bay giải cứu | Leave a comment