Category Archives: Trí thức yêu nước

Những người kiến tạo quốc gia

Nguyễn Đắc Kiên THƯƠNG TIẾC GS TRẦN HỮU DŨNG Lưu Nhi Dũ Thật bất ngờ, sáng nay thức dậy, được tin GS Trần Hữu Dũng, ông chủ của trang Vietstudies qua đời sau ca mổ tim bất thành. Trần Hữu … Continue reading

Posted in Trần Hữu Dũng, Trí thức yêu nước | Leave a comment

Ai vì tiền?

Mạc Văn Trang Chuyện Dư luận viên bịa đặt bôi nhọ, vu khống những người PHẢN BIỆN XÃ HỘI là “kiếm tiền”, “kiếm thẻ ra nước ngoài”, “phá hoại đất nước”… không nói làm gì, vì họ ăn lương để … Continue reading

Posted in Dư luận viên, Thể chế và đồng tiền, Trí thức yêu nước, XHDS | Leave a comment