Category Archives: Người Việt bốn phương

Bên trời Tây bàn chuyện quê nhà xứ Việt (*)

Nguyễn Việt Nam Vừa ăn gà tây, vừa ‘tán’ chuyện quê nhà ở ngày Lễ Tạ ơn – Thanksgiving Day trên xứ người. Tục ngữ Việt Nam có câu “Nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc”, nên các thế … Continue reading

Posted in Người Việt bốn phương | Leave a comment