Category Archives: Quan hệ xã hội

Quan và dân

Nguyễn Thông Ảnh: Hạn hán ở ĐBSCL năm 2024 (Ảnh Internet) Chế độ này, mặc dù nó là kết quả của cuộc nổi dậy chống phong kiến, bài trừ, tiêu diệt phong kiến – thực dân, lập nên chính quyền … Continue reading

Posted in Quan hệ xã hội | Leave a comment