Category Archives: Cháy chung cư

Nhà ở và môi trường

Mai Bá Kiếm Thứ Năm, 14-9-2023 Năm 1993, tại hội trường Thống Nhất, trong cuộc hội thảo “Nhà ở và Môi trường”, một Tiến sĩ người Phi Luật Tân ví von “Nếu chánh phủ không lo cho dân có chỗ … Continue reading

Posted in Cháy chung cư, Nhà ở và môi trường, Quản lý đô thị, Quản lý xã hội, xây dựng | Leave a comment