Category Archives: Kiểm duyệt và chống kiểm duyệt

K. Marx: Cần luật kiểm duyệt hay luật chống kiểm duyệt?

Chu Mộng Long Một luật nào đó sinh ra đối với nghề viết, bao gồm báo chí và văn học, theo quan điểm của K. Marx, ở nhà nước độc tài, chỉ có thể là Luật kiểm duyệt. Thay bằng … Continue reading

Posted in Kiểm duyệt và chống kiểm duyệt | Leave a comment