Category Archives: Siêu cử tri

Đại cử tri và siêu cử tri

Nguyễn Khắc Mai Ở Mỹ có luật bầu cử quy định về một pháp nhân của bầu cử Đại cử tri. Đại cử tri nghĩa là gì? Tiếng Mỹ gọi là electoral vote – những lá phiếu quyết định bầu … Continue reading

Posted in Bầu cử, Siêu cử tri | Leave a comment