Category Archives: Chiến dịch khinh khí cầu

Đơn vị quân đội tối tân của Trung Quốc đứng sau chiến dịch khinh khí cầu?

Katsuji Nakazawa, “Futuristic Chinese military unit most likely behind balloon campaign,” Nikkei Asia, 16/02/2023 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược (SSF) của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc chuyên kết hợp chiến … Continue reading

Posted in Âm mưu Tàu Cộng, Chiến dịch khinh khí cầu | Leave a comment