Category Archives: Cải tổ thể chế

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa cho một sự thay đổi hòa bình ngoạn mục*

Trần Gia Ninh   NHÂN SINH TỰ CỔ THÙY VÔ TỬ LƯU THỦ ĐAN TÂM CHIẾU HÃN THANH. 人生自古誰無死 留取丹心照汗青 (Đời người xưa nay ai chẳng chết. Để lại lòng son rọi ngàn thu”) Hai hôm nay đề tài sôi … Continue reading

Posted in Cải tổ thể chế, Thể chế | Leave a comment

Viện dân biểu

Blog của 5xu Cuộc tuần hành phản đối Luật dẫn độ của người dân Hồng Công lên tới một triệu người; tức là cứ khoảng bảy hoặc tám người dân sẽ có một người xuống đường. Điều đặc biệt là … Continue reading

Posted in Cải tổ thể chế | Leave a comment