Category Archives: Vấn nạn tượng đài

Khổ thân ông Lênin

Mạc Văn Trang 

Posted in Lênin, Vấn nạn tượng đài, Xã Hội | Leave a comment

Cần có nghị quyết của Chính phủ và Quốc hội tạm đình chỉ tất cả các dự án tượng đài

Lưu Trọng Văn Hầu hết các tượng đài mang tính cổ động chính trị chưa cấp thiết và quá ít tác dụng thực tiễn cùng giá trị nghệ thuật kém cỏi, lạc hậu, gây bất bình lớn trong Nhân Dân. … Continue reading

Posted in Quan chức CS, Vấn nạn tượng đài | Leave a comment