Category Archives: CNXH trại lính

Một mẩu ký ức

Hoàng Dũng Suốt hơn hai tháng giãn cách bó gối nằm nhà, thời gian đầu không sao, nhưng gần đây tự dưng hết nhớ người này đến nhớ người khác. Trong số những người tôi nhớ đến là thầy Truong … Continue reading

Posted in CNXH trại lính, Công an trị | Leave a comment