Category Archives: Quyền công dân

Tôi định viết thế này

Thái Hạo Tôi chưa thấy quốc gia nào mà có một Chính Phủ hèn hạ tới mức không cho người Dân một đồng suốt 4 tháng qua, tất cả lời hứa đều nằm trên tivi. Lại càng không thấy quốc … Continue reading

Posted in Quản lý nhà nước trong đại dịch, Quyền công dân | Leave a comment

Vị thế người làm chủ đang bị lung lay

Tuấn Ngô Trường hợp nào bạn được vào nhà người khác? Pháp luật không có quy định liệt kê chi tiết, bao trùm nhưng tôi có thể liệt kê sơ bộ một số trường hợp mà chúng ta có thể … Continue reading

Posted in Công an trị, Quyền công dân | Leave a comment

Ai được phép hạn chế quyền công dân trong đại dịch COVID-19?

TS. Thái Thị Tuyết Dung (Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM) Quan sát thực tiễn cho thấy nhiều địa phương có những biện pháp hạn chế quyền công dân không chỉ trái thẩm quyền mà … Continue reading

Posted in Chính sách nhà nước trong đại dịch, Quyền công dân | Leave a comment

Buộc người dân cài Bluezone: Vừa thiếu căn cứ pháp lý, vừa vi phạm quyền công dân

Nguyễn Vi Yên Mới đây, Bộ Y tế vừa ra quyết định mới, theo đó người dân “phải cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần (Bluezone)” khi đến nơi công cộng hoặc tập trung đông người. Không chỉ … Continue reading

Posted in Quyền công dân | Leave a comment

Sáu vấn đề nghiêm trọng về dữ liệu cá nhân trong thẻ căn cước gắn chip

Chiếc thẻ căn cước gắn chip thuận tiện có thể mang lại nhiều rủi ro hơn bạn nghĩ Thanh Ngọc Bạn có thể là một trong những người đang sở hữu chiếc thẻ căn cước mới. Chiếc thẻ này sẽ … Continue reading

Posted in Quyền con người, Quyền công dân | Leave a comment