Category Archives: Văn học nghệ thuật XHCN

Hồi ức, hồi ký và sám hối cho kịp bước đi thời đại

Giang Tử Thế hệ cao tuổi đã lỡ trớn, nay viết hồi ký hồi ức để chuyển giao cho hậu thế lớp đàn em. Nếu không kịp thì họ sẽ phải ân hận đến giờ phút chót không nhắm được … Continue reading

Posted in Văn học nghệ thuật XHCN | Leave a comment

Thư giãn hậu Chủ nhật – NGUYỄN CHÁNH TÍN VÀ CÁI CHẾT CỦA ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM

Chu Mộng Long Thành kính phân ưu cùng gia đình một nghệ sĩ tài năng! Bauxite Việt Nam Ông vừa đột ngột ra đi. Sự ra đi của ông để lại sự thương tiếc vô hạn cho những người hâm … Continue reading

Posted in Văn học nghệ thuật bao cấp, Văn học nghệ thuật XHCN, Điện ảnh Việt Nam | Leave a comment