Category Archives: Ngôn ngữ

Ngôn ngữ hình sự thời công an trị

Nguyễn Thông Kỳ 1 Những ngày qua, báo chí mậu dịch và mạng xã hội sốt sắng thông tin về vụ Tây Nguyên. Đã có khá nhiều “đương sự” phây búc cơ bị phạt do sự nhanh nhảu láu táu. … Continue reading

Posted in Công an trị, Ngôn ngữ | Leave a comment