Category Archives: Ngôn ngữ

Sạn chữ (*) (Kỳ I và Kỳ II)

Thái Hạo Kỳ 1 – Sách giáo khoa Tiểu học – sai dấu câu [Bài đầu tiên của mục Sạn chữ xin bắt đầu từ “sạn” trong sách giáo khoa Tiểu học, cấp học quan trọng và là đặt nền … Continue reading

Posted in Giáo dục, Ngôn ngữ, Ngôn ngữ và pháp luật, Thái Hạo | Leave a comment

Ngôn ngữ hình sự thời công an trị

Nguyễn Thông Kỳ 1 Những ngày qua, báo chí mậu dịch và mạng xã hội sốt sắng thông tin về vụ Tây Nguyên. Đã có khá nhiều “đương sự” phây búc cơ bị phạt do sự nhanh nhảu láu táu. … Continue reading

Posted in Công an trị, Ngôn ngữ | Leave a comment