Category Archives: Lê Học Lãnh Văn

Tận dụng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ

Lê Học Lãnh Vân Nhiều nhà quan sát ngoại giao thế giới nhận xét rằng dễ nhận Việt Nam và Hoa Kỳ là hai quốc gia đồng minh tự nhiên vì có lợi ích song hành nhau, hỗ trợ nhau. … Continue reading

Posted in Lê Học Lãnh Văn, Nâng cấp quan hệ Việt - Mỹ, Ngoại Giao | Leave a comment