Category Archives: Chiến tranh Do Thái-Hamas

Tạp ghi tháng Mười

Từ Thức DOPING Một chuyện tếu, nhưng có thực xẩy ra ở Ấn Độ. Sau khi mạng lưới xã hội cho hay các phòng tắm trong vận động trường Ấn ngập ngụa những ống chích thuốc kích thích đủ loại, … Continue reading

Posted in Chiến tranh Do Thái-Hamas, Thể chế dân chủ và lá phiếu | Leave a comment