Category Archives: Chống dịch Covid 19

Tệ hơn tham nhũng

Huy Đức “Lương y phải như từ mẫu”, ngày 27-2-2021, Nguyễn Thanh Long dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư Bộ trưởng “gửi cán bộ viên chức của ngành”. 19 ngày trước đó, ông ta nhận 1 triệu … Continue reading

Posted in Chống dịch Covid 19, Chuyến bay giải cứu | Leave a comment