Category Archives: Hành pháp

Dân trông chờ Thủ tướng

Nguyễn Đình Cống Từ lúc ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng, một số người tỏ ý nghi ngờ, nhưng qua một số việc làm và lời nói công khai, ông đã tạo được một niềm tin nào đó. Tuy … Continue reading

Posted in Hành pháp | Leave a comment