Category Archives: Hành pháp

Vụ án Hồ Duy Hải: Chứng cứ vô tội đã có ở trong hồ sơ?

Luật sư Ngô Ngọc Trai Gửi tới BBC từ Hà Nội 26 tháng 7 2023 Án tại hồ sơ, nhưng án còn nằm trong những bộ não mà lý thuyết chuyên chính lâu ngày đã ép đến khô cái phần … Continue reading

Posted in Hành pháp, luật pháp, Vụ án Hồ Duy Hải | Leave a comment

Dân trông chờ Thủ tướng

Nguyễn Đình Cống Từ lúc ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng, một số người tỏ ý nghi ngờ, nhưng qua một số việc làm và lời nói công khai, ông đã tạo được một niềm tin nào đó. Tuy … Continue reading

Posted in Hành pháp | Leave a comment