Category Archives: Âm mưu

Trước hiểm họa Trung Quốc: Kế hoạch hành động của người Việt hải ngoại

Bài viết nhắm vào người Việt hải ngoại, nhưng lại khiến người trong nước như tôi phải suy nghĩ. Vì nó vạch ra những kịch bản mà đối tác có vai trò quyết định lại ở trong nước. Tất nhiên, … Continue reading

Posted in Âm mưu, Âm mưu Tàu Cộng, Người Việt hải ngoại | Tagged | Leave a comment