Category Archives: Tài nguyên nước

Tây Nguyên khát nước, vậy mở rộng dự án khai thác bauxite để làm gì?

Trường Sơn 08.09.2023 Để sản xuất nhôm oxit (alumina) từ quặng bauxite cần tiêu hao không ít nước sạch – một tài nguyên đang ngày càng cạn kiệt ở Tây Nguyên.

Posted in Bauxite Tây Nguyên, Tài nguyên nước | Leave a comment