Category Archives: Thích Nhất Hạnh và Nguyễn Ngọc Lan

Nhà sư và vị Linh mục

Trần Minh Thảo Kính gửi Tòa soạn Bauxite Việt Nam Tôi có bài viết cách đây gần 20 năm, đã lên một số trang trong ngoài nước. Bài viết nhân khi Thiền sư Nhất Hạnh lên Bảo Lộc lập thiền … Continue reading

Posted in Thích Nhất Hạnh và Nguyễn Ngọc Lan | Leave a comment