Category Archives: Trí thức miền Nam

ĐBSCL 2020 Cánh đồng chết và 45 năm ảo vọng trí thức

Ngô Thế Vinh GS Nguyễn Duy Xuân (trái) và GS Phạm Hoàng Hộ Tưởng nhớ GS Nguyễn Duy Xuân, GS Phạm Hoàng Hộ, Hai tượng đài trí tuệ kiệt xuất, bất khuất của Miền Nam Lời Dẫn Nhập: Giáo sư Phạm … Continue reading

Posted in Ảo vọng trí thức, Mặt thật cộng sản, Trí thức miền Nam | Leave a comment

Thư giãn Chủ nhật: Đi tìm bức tượng MẸ VÀ CON của cố họa sĩ Mai Chửng

  Đi tìm bức tượng MẸ VÀ CON – một tác phẩm bị lãng quên của Mai Chửng ở hải ngoại (Để tưởng nhớ Mai Chửng, điêu khắc gia tượng đài Bông Lúa 1970 và tượng Mầm 1974)   Ngô … Continue reading

Posted in nghệ thuật, Trí thức, Trí thức miền Nam, văn hoá | Leave a comment