Category Archives: Chính sách ngân hàng

Từ vụ Trương Mỹ Lan nhìn lại chính sách ngân hàng qua các đời Thống đốc

Huy Đức 5-12-2023 Nhìn khối lượng tài sản kê biên trong vụ Vạn Thịnh Phát không khỏi không liên hệ tới vụ Nước hoa Thanh Hương. Ngày 10-3-1990, khi khám nhà, “bắt khẩn cấp” Nguyễn Văn Mười Hai, công an … Continue reading

Posted in Chính sách ngân hàng | Leave a comment