Category Archives: Nguyễn Văn Thể

Trung Quốc tài trợ chi phí nghiên cứu tuyến đường sắt 100.000 tỷ đồng

Đào Bích Xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng là phục vụ cho lợi ích của Trung Quốc, chứ không phải của Việt Nam. Cho nên, kinh phí nghiên cứu quy hoạch tuyến đường … Continue reading

Posted in Nguyễn Văn Thể, Đường sắt liên vận VN - TQ | Leave a comment