Category Archives: Tài nguyên môi trường

Đổ tiền xuống biển

Bùi Mẫn 3,8 triệu tấn bùn, cát nạo vét cảng Quy Nhơn được dự tính nhấn chìm xuống biển. Tỉnh Bình Định lo ngại việc này sẽ gây nguy cơ ô nhiễm, ảnh hưởng tới khai thác, nuôi trồng hải … Continue reading

Posted in Tài nguyên môi trường | Leave a comment