Category Archives: Quan hệ Campuchia – Việt Nam

Căn cứ quân sự Ream của Campuchia quan trọng thế nào nếu Việt Nam rơi vào xung đột quân sự? (Bài 3)

Huyền Trân BBC News Tiếng Việt 5 tháng 7 2024 Vai trò của căn cứ quân sự Ream sẽ quan trọng như thế nào trong trường hợp Việt Nam rơi vào một cuộc xung đột quân sự trên biển hoặc … Continue reading

Posted in Căn cứ Ream, Quan hệ Campuchia - Việt Nam, Quốc phòng | Comments Off on Căn cứ quân sự Ream của Campuchia quan trọng thế nào nếu Việt Nam rơi vào xung đột quân sự? (Bài 3)