Category Archives: Trí thức và thể chế

Trí thức là kẻ thù lớn nhất

(Trích tiểu thuyết ĐẤT MỒ CÔI) Tạ Duy Anh Xin có vài lời ngoài nội dung: Câu chuyện Huy Đức Trương Huy San mất tích, chắc chắn sẽ còn thu hút mối quan tâm của xã hội. Mọi người đều … Continue reading

Posted in Huy Đức, Tạ Duy Anh, Trí thức và thể chế, tù nhân lương tâm | Leave a comment

Khoảng trống sau GS Hoàng Tuỵ

Nguyễn Ngọc Chu Để nghe được lời nói thẳng, nói thật, trái tai… phải là những chính khách lớn, có bản lĩnh và có lương tâm, có đạo, thấu lẽ trời đất và quan trọng là phải ghét bọn gian … Continue reading

Posted in Hoàng Tụy, Nguyễn Ngọc Chu, Trí thức và thể chế | Leave a comment