Category Archives: Stalin

Ngày mất của Stalin 70 năm trước và người đầu bếp

Nguyễn Xuân Thọ 5-3-2023 Trong lịch sử nước Nga và Liên Xô không ai vượt qua được Josef Stalin về tính tàn bạo và sự chuyên quyền. Người ta từng nghĩ rằng ông bất tử và ở tận nước Việt … Continue reading

Posted in Putin, Stalin | Leave a comment