Category Archives: Nguyễn Phú Trọng đu dây

Cán cân lệch sẽ… ngã

Lưu Trọng Văn Sau phản ứng của dư luận trong nước và có thể cả từ phía Mỹ, chắc lãnh đạo Việt Nam đã có chỉ đạo cho truyền thông phải đưa tin đầy đủ cùng nội dung chính các … Continue reading

Posted in Nguyễn Phú Trọng đu dây, Quan hệ Mỹ - Việt - Trung | Leave a comment