Category Archives: Hồ Cẩm Đào

Phải chăng Hồ Cẩm Đào muốn bày tỏ bất bình với Tập?

Katsuji Nakazawa, “Was Hu Jintao about to express discontent?,” Nikkei Asia, 27/10/2022 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Có một bộ phim cung đấu Trung Hoa vừa mới được công chiếu tại đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20. … Continue reading

Posted in Hồ Cẩm Đào, Mặt thật Trung Quốc, Tập Cận Bình, Đảng CSTQ | Leave a comment

Tấn kịch xung quanh Hồ Cẩm Đào cho thấy điểm yếu cơ bản của Bắc Kinh Mặt thật Trung Quốc Tập Cận Bình Hồ Cẩm Đào

Howard W. French, “The Hu Jintao Drama Reveals Beijing’s Fundamental Weakness,” Foreign Policy, 24/10/2022 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Hóa ra, các hệ thống Lê-nin-nít vốn dĩ luôn bất ổn. Theo lý tưởng đẹp đẽ của nền chính trị Trung Quốc – … Continue reading

Posted in Hồ Cẩm Đào, Mặt thật Trung Quốc, Tập Cận Bình | Leave a comment

Vài kết luận nhãn tiền rút ra từ Đại hội 20 ĐCS Trung Quốc

Nguyễn Ngọc Chu Thấy gì qua hình ảnh Hồ Cẩm Đào… Hình ảnh Hồ Cẩm Đào 79 tuổi, nguyên lãnh đạo tối cao của Trung Quốc bị xốc dậy đưa ra khỏi Đại hội đảng CS Trung Quốc gây chấn … Continue reading

Posted in Âm mưu Tàu Cộng, Hồ Cẩm Đào, Mặt thật Trung Quốc, Tập Cận Bình | Leave a comment