Category Archives: Nợ Trung Quốc

Hồ sơ chống tham nhũng ở Việt Nam và bài học vay nợ Trung Quốc

Phương Thơ Đau xót nhất là Việt Nam đang có nguy cơ mất nước vì dính bẫy nợ của Trung Quốc. Mà sự thể này ít ở đâu được đề cập rõ ràng, có sức thuyết phục như bài viết … Continue reading

Posted in Nợ Trung Quốc | Leave a comment

Vay nợ Trung Quốc rất nguy hiểm, nhưng Việt Nam nợ bao nhiêu?

Kính Hòa (RFA) Biểu tình phản đối Dự luật ba đặc khu. 10/6/2018. Việc Malaysia quyết định hủy hai đại dự án có vay tiền Trung Quốc là tin mới nhất về những nguy hại đối với các quốc gia … Continue reading

Posted in Nợ Trung Quốc | Leave a comment